کاردرمانگر یک فرد حرفه‌ای است که در زمینه توانبخشی و درمان فیزیکی فعالیت می‌کند. وظیفه اصلی کاردرمانگر در منزل، ارائه خدمات توانبخشی و درمانی به بیماران در محیط خانگی است. این افراد دارای تخصص و آموزش در زمینه‌های توانبخشی فیزیکی، حرکتی، و درمانی هستند و مهمترین هدف آن‌ها، بهبود وضعیت فیزیکی و عملکرد بیماران است.

شرح وظایف کاردرمانگر در منزل عبارتند از:

 1. ارزیابی بیمار:
  • کاردرمانگر باید ابتدا بیمار را ارزیابی کند و وضعیت فیزیکی و عملکرد آن را ارزیابی نماید تا برنامه‌های توانبخشی متناسبی برای بیمار تهیه کند.
 2. تعیین برنامه درمانی:
  • بر اساس ارزیابی اولیه، کاردرمانگر برنامه‌های توانبخشی و درمانی متناسب با نیازهای بیمار را طراحی می‌کند. این برنامه‌ها شامل تمرینات فیزیکی، حرکتی، توانبخشی و درمانی می‌شوند.
 3. آموزش به بیمار و خانواده:
  • کاردرمانگر مسئول آموزش تمرینات و فعالیت‌های توانبخشی به بیمار و خانواده آن است. او باید به آن‌ها نشان دهد که چگونه تمرینات را به درستی انجام دهند و در کنار آن‌ها قرار بگیرند.
 4. ارائه مراقبت و درمان:
  • کاردرمانگر باید تمرینات و درمان‌های مشخص را به بیمار ارائه دهد و در طول زمان پیشرفت بیمار را مداوم مانیتور کند.
 5. تنظیم و به‌روزرسانی برنامه درمانی:
  • بر اساس پیشرفت و تغییرات در وضعیت بیمار، کاردرمانگر باید برنامه درمانی را به‌روزرسانی و تنظیم مجدد نماید تا بهبود بیشتری برای بیمار فراهم شود.
 6. گزارش‌دهی و هماهنگی با تیم درمانی:
  • کاردرمانگر باید اطلاعات جامعی از پیشرفت و وضعیت بیمار را جمع‌آوری و به تیم درمانی ارائه دهد تا بتوانند در برنامه‌های درمانی بهبودهای لازم را اعمال کنند.

به طور کلی، کاردرمانگر در منزل نقش مهمی در بهبود وضعیت فیزیکی و عملکرد بیماران دارد و با ارائه خدمات توانبخشی و درمانی، به بیماران کمک می‌کند تا به بهترین حالت فیزیکی خود برسند