مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پزشکی، توانبخشی و پرستاری در منزل هانیوان

مرکز هانیوان در سال 1394 تاسیس گردیده است و طی این سالها توانسته است با بهره گیری از پزشکان، کادر پرستاری و توانبخشی مجرب و حرفه ای، جامع ترین مراقبت های پزشکی، پرستاری و توانبخشی در منزل در استان البرز را ارائه نماید.  مرکز هانیوان متشکل از 4 دپارتمان اصلی می باشد.

دپارتمان پزشکی و پروسیجر های پزشکی

این دپارتمان متشکل از گروهی از پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص می باشند که در زمینه های زیر فعالیت دارند.

1) ویزیت پزشک عمومی در منزل

2) ویزیت پزشکان متخصص در منزل 

3) اکوکاردیوگرافی در منزل توسط پزشک متخصص قلب و عروق 

4) سونوگرافی در منزل توسط متخصص رادیولوژی

5) سونوگرافی های تخصصی در منزل شامل: سونوگرافی ریه، سونوگرافی عروق تحتانی در منزل، سونوگرافی رنگی در منزل

6) تعویض تراک توسط متخصص بیهوشی در منزل  

7) فیکس سی وی لاین و شالدون در منزل توسط متخصص و انجام گرافی کنترل

8) تخلیه مایع آسیت در منزل 

9) فیکس کاتتر ریه زیر گاید سونو جهت تخلیه آب ریه

دپارتمان توانبخشی

این دپارتمان شامل گروهی از کارشناسان و کارشناسان ارشد در رشته های فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی می باشند که همگی عضو سازمان نظام پزشکی کشور هستند. فعالیت های این دپارتمان شامل موارد زیر می باشد:

1) فیزیوتراپی 

1-1: فیزیوتراپی با دستگاه 

1-2: لیزر کم توان و پرتوان

1-3: فیزیوتراپی با دستگاه الترا سوند

2) گفتاردرمانی

د1-2: درمان اختلالات گفتاری 

2-2: در ان اختلالات بلع

3) کاردرمانی 

دپارتمان خدمات پاراکلینیکی

دیالیز در منزل

رادیولوژی در منزل

اعزام آمبولانس

آزمایش خون در منزل 

دپارتمان مراقبت های پرستاری

این دپارتمان شامل دو زیر مجموعه می باشد. 

1) مراقبت های پرستاری ویژه که شامل موارد زیر می باشد:

1-1: