مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری، پزشکی و توانبخشی در منزل هانیوان

با ما تماس بگیرید

09025001490

مایع آسیت چیست؟

مایع آسیت مایعی است که به علت بیمارس های مختلف در فضای شکم جمع می شود.

 

مایع آسیت چه تاثیراتی روی بدن دارد؟

مهم ترین تاثیر بالینی مایع آسیت، اختلال در تنفس است.

آیا مایع آسیت خطرناک است؟

در صورتیکه مایع آسیت تخلیه نشود، می تواند در طولانی مدت خطرناک باشد و حیات بیمار را تهدید نماید.

 

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل عظیمیه کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل طالقانی کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل گوهردشت کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل جهانشهر کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل چهارراه مصباح کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل باعستان کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل گلشهر کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل مهرشهر کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل فردیس کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل محمدشهر کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل ماهدشت کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل کمابشهر کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل حصارک کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل سه راه گوهردشت کرج

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل هشتگرد شهر جدید

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل هشتگرد شهر قدیم

تخلیه آسیت توسط متخصص در منزل نظرآباد